top of page

En delfin i Limfjorden 3

DELFINER OMKRING DANMARK


Delfinerne hører til tandhvalerne og udgør herunder en familie med 36 forskellige arter. Marsvinet, der er Danmarks mest sete hval, er trods dens lighed med delfiner ikke hjemmehørende i delfinfamilien.

Spækhuggeren (Orcinus orca) er den største delfinart med sin længde på op til ti meter og en vægt på op til ti tons. Ofte opfattes spækhuggere og grindehvaler som hvaler, hvilket de også er, men de hører videskabeligt til arten delfin. Spækhuggeren er sort med karakteristiske hvide aftegn. Den lever i alle verdenshave. Rygfinnen på en stor hanspækhugger er sværdformet og kan blive op til to meter høj. Spækhuggere er i de sidste 45 år observeret 30 gange af fuglekikkere ved Skagen. I 2021 er de alene indtil august måned observeret 10 gange. En stærk indikation på at vi også kan regne med oftere og oftere at se de store delfiner omkring Danmark.

Øresvinet (tursiops truncatus) er en af de mellemstore delfinarter, en robust delfin med et mellemlangt næb. Kendt fra 70’ernes tv-serie “Flipper” og fra delfinarier verden over, hvor de holdes i fangenskab og benyttes i underholdningsindustrien. De er ensfarvede grå, men med lysere bug. Et øresvin kan blive op til fire meter langt og veje op til 650 kg. De lever både kystnært og ude på det åbne hav. Før en mindre flok tog ophold i og omkring Thyborøn Kanal, har de tætteste ynglende bestande været i Den Engelske Kanal og ved østvendte kyster i det nordlige Skotland. Kun enlige strejfere har været på besøg i de danske farvande tidligere. Om øresvinene i Limfjorden vil blive her og begynde at yngle vil vise sig i løbet af de kommende år.

Arten almindelig delfin (delphinus delphis) er mindre og slankere end øresvinet. Den er som voksen mellem to og to en halv meter lang og vejer op til 135 kg. Den har et tydeligt afsat næb. Den er gråbrun eller sort på ryggen og hvidlig på bugen. På siderne har den aftegn, der danner formen af et liggende timeglas - ofte i lys-gulbrune farver forrest og grålige toner bagerst. Den nordligste grænse for den almindelige delfins leveområder har hidtil været den sydlige del af Nordsøen. Man mener, at der er en bestand på flere tusinde dyr i havet ud for Holland. Almindelig delfin har været observeret sporadisk i de danske farvande siden år 2000.

Hvidnæse (Lagenorhynchus albirostris) har hidtil været den eneste delfin, som yngler omkring Danmark. Den er ikke særlig kendt, da den sjældent søger ind til kysterne. Den ses i Nordsøen, Skagerak og det nordlige Kattegat. Den er ligesom øresvinet en robust delfin, men lidt mindre og mere kortnæbbet. Den er sort på ryggen, hvid på bugen og hen omkring “næsen”. Den har en hvid eller grålig farvetegning bag rygfinnen og en hvidlig stribe hen ad siden. Den er nysgerrig og opsøger af og til fiskerbåde, bl.a. ved Det Gule Rev, som ligger to til tre timers sejlads fra Hanstholm i Thy. Den er akrobatisk og ynder at springe, men knap så ivrigt som øresvin og almindelig delfin.


Fortsættes...

Spækhugger, Monterey Bay, Californien (Fatfin lever alene efter sin mors død, men finder af og til sammen med en flok.)

Foto: Morten Aagaard
Comments


bottom of page