top of page

500 gr carbon - 500 gramos de carbono


Lykken er 500 gr carbon fordelt på formen af en grønlænderpagaj 😍

La felicidad es 500 gramos de carbono distribuidos en la forma de una pala groenlandesa 😍


#Grønlænderpagaj #carbonpagaj #letpagaj #skånerkroppen #styrkedehåndled #længereture #LarsGramKajak #CarbonpagajfraLarsGramKajak

bottom of page