top of page

Hyrdehunden CharlieKære, søde, rare, dejlige, smukke, hjælpsomme, vågne, vise, arbejdsomme, glade, selvstændige, opmærksomme, beredvillige, stærke, følsomme hundesjæl...

Kære Charlie.

I stor kærlighed TAK I ydmyg beundring TAK

Tak for vores samarbejde omkring fårene i Legind Bjerge i sin tid. Tak for vores kompagniskab og kærlige venskab helt fra før jeg blev til en mormor og friluftsvejleder 'm kajak på’. Tak for din kærlighed til alle de - vores små - som er kommet til siden og undervejs.

Tak for alle dine hunde-år sammen med mig. Det har været så fantastisk at jeg ikke vil sørge, men jeg vil savne din ro, dit nærvær, din trofasthed, din hundeglæde og din kærlighed…

Nu går jeg ud i haven og begraver din trætte, gamle, tynde krop…

Din hundesjæl vil gå ved min side til evig tid, sammen med den sorte puma fra Peru og alle de andre vovser der har været... Tak for det ❤️

Querido alma de perro lindo, adorable, agradable, bella, servicial, despierta, trabajable, independiente, atenta, dispuesta, fuerte y sensible ...

Querido Charlie.

En gran amor GRACIAS En humilde admiración GRACIAS

Gracias por nuestra cooperación sobre las ovejas en las "montañas" de Legind antes. Gracias por tu compañerismo y amorosa amistad antes de convertirme en abuela y guía al aire libre ‘con kayak’. Gracias por tu amor para todos aquellos, nuestros pequeños, que han venido al camino.

Gracias por todos tus años conmigo. Ha sido tan fantástico que no lloraré, pero extrañaré tu paz, tu presencia, tu fidelidad, tu amor de perro...

Ahora salgo al jardín y entierro tu cuerpo cansado, viejo y delgado ... Tus alma de perro irá a mi lado para siempre como el puma de Perú y todos los perritos que estaban… Gracias por eso ❤️

bottom of page