top of page

Hånd på CasaLunaCasaLuna er under forvandling til et lille beboeligt hjem hvor man kan opholde sig sommer og vinter. Vil du give en hånd så er der en forårsmulighed nu i marts 2018 og ind i begyndelsen af april. Arbejdet vil bestå i pudsning af facade. Pudsning af murstensvæg udvendig. Pudsning af vægge på loft mm.

18/8: Det troede jeg da ihvertfald dengang, men istedet gav vi os til at gennemgå huset og understøtte hvor der var behov... pille bjælker ned der ikke længere bar noget, rense dem og sætte dem op hvor der var brug for ekstra støtte og stabilitet.

Det vigtigste for at kunne udfolde sig selv i sit fulde potentiale er at føle sikkerhed i sig selv...

Mit eget stooooore issue. Vi skabte sikkerhed i huset... som det første og måske største.

Vi har noget til fælles, det gamle hus og jeg.

bottom of page